سلام.

تقریبا 6-7 ماهی میشه که ماشین لباسشویی گرفتیم. بنا به دلایلی خودمون نصب کردیم و با نمایندگی تماس نگرفتیم. و از همون اول لرزش های خیلی شدیدی داشت و خونه رو به لرزه در می آورد. من تلاشهای زیادی کردم. کلی سعی کردم ترازش کنم و تا حدودی موفق شدم ولی بازهم در سرعت های بالا خیلی اذیت می کرد. گاهی اخر شب ماشین رو راه می انداختیم که سر و صدایی راه می انداخت بیا و ببین. ما هم برای اینکه همسایه ها اذیت نشن ماشین لباسشویی رو بغل می کردیم که تکون نخوره یا می نشستیم روش و ما هم باهاش میلرزیدیم بازهم البته خیلی فایده ای نداشت. 5-6 ماهی با این وضعیت سر کردیم و هر سری با استرس ماشین رو روشن می کردیم. و همزمان من دست به آچار بودم و تراز ش می کردم ولی انگار فایده ای نداشت که نداشت. تا به امروز. امروز دیگه طاقتمان به سر آمد. تصمیم گرفتم یک بار برای همیشه این مساله رو حل کنم. رفتم یک عدد تراز خریدم و دیدم که تقریبا میزونه با این حال بازهم ترازش کردم لرزش ها کم تر شد ولی باز هم آزار دهنده بود. خلاصه یه مقدار اینترنت سرچ کردم دیدم که همون اول سه تا پیچ هست که موتور وصل شده و برای موقع حمل و نقله که باید جدا بشه. رفتم راهنمای دستگاه رو نگاه کردم دیدم اینجا هم بهش اشاره شده. خلاصه پیچ ها رو جدا کردیم و ماشین عین بنز داره میچرخه و دریغ از یک صدا. این هم از تجارب زندگی.